Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-22Pierwszego września 2021 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy ze względu na doświadczenia lat poprzednich i trwającą pandemię COVID-19. Rozpoczynamy zajęcia w formie stacjonarnej z nadzieją, że nie będziemy już musieli prowadzić ich zdalnie.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00. Organizacja uroczystości, uwzględniająca pandemiczne obostrzenia, wyglądała nietypowo. Uczniowie klas pierwszych spotkali się z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Uczniowie starszych klas – z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Anna Dacka. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych, a szczególnie gorąco debiutujących w naszych murach nauczycieli i uczniów. Około stu młodych ludzi rozpocznie w tym roku szkolnym kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista,
Część oficjalną uroczystego apelu zakończył program artystyczny, przygotowany przez panią Magdalenę Kmidowską i panią Klaudię Stachowicz z uczniami klas trzecich, przypominający o najtragiczniejszych chwilach z historii Polski ubiegłego stulecia – II wojnie światowej i jej ofiarach.
Słoneczna aura, towarzysząca nam tego dnia, pozwala z optymizmem patrzeć na czekające nas dziesięć miesięcy nauki i pracy. Pogodnie zaczęliśmy nowy rok szkolny, wierząc, że bez przeszkód zrealizujemy przyjęte na ten czas życiowe plany. Wiecej zdjęć...