Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zebrania z rodzicami I semestr

1. Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 10 września 2020 r. (czwartek) godz. 16:00 – klasy pierwsze, godz. 17:00 – klasy pozostałe – zebranie ogólne, następnie zebrania w oddziałach

2. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie klasy – 21 października 2020 r. godz. 17:00 (środa) - zebrania oddziałów

3. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I semestr – 19 listopada 2020 r. godz. 17:00 (czwartek) – zebrania oddziałów (wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 18 listopada 2018 r. - środa - do godz. 15:00

4. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze – wszystkie oddziały - 12 stycznia 2021 r. godz. 17:00 (wtorek) – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów

Zebrania z rodzicami II semestr
1. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy IV - 23 marca 2021 r. godz. 17:00 (wtorek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 22 marca 2021 r. – poniedziałek - do godz. 15:00

2. Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy PIERWSZE, DRUGIE i TRZECIE- 18 maja 2021 r. godz. 17:00 (wtorek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 17 maja 2021 r. -poniedziałek - do godz. 15:00