Anna Zabieglińska-Szwedo

W okresie od 12.01.-20.02.2015 – z przerwą feryjną realizowane są turnusy dokształcania młodocianych pracowników w zawodach:
•    kucharz  - I stopień
•    mechanik pojazdów samochodowych - III stopień

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.05.