Maria Kocewiak

Wizytówką naszej szkoły jest efektywny udział uczniów w różnego rodzaju projektach i programach społecznych, edukacyjnych, kulturowych. Służą one przede wszystkim stwarzaniu uczniom warunków do rozwijania własnych umiejętności. Już po raz siódmy uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi otrzymali stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

W dniu 12 stycznia 2021r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Wśród 518 uczniów, zakwalifikowanych do tegorocznej edycji projektu, znalazło się siedem uczennic z Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi:
1. Natalia Czyż – uczennica klasy III w zawodzie technik ekonomista,
2. Marta Krawczak – uczennica klasy III w zawodzie technik ekonomista,
3.Julita Krawczak – uczennica klasy III w zawodzie technik architektury krajobrazu,
4.Wiktoria Wojtysiak – uczennica klasy I w zawodzie technik reklamy,
5.Wiktoria Kosińska – uczennica klasy III w zawodzie technik architektury krajobrazu,
6.Natalia Cendrowicz – uczennica klasy I w zawodzie technik obsługi turystycznej,
7. Klaudia Rosłonkiewicz - uczennica klasy II w zawodzie technik ekonomista.
Każda z w/w uczennic otrzyma stypendium w wysokości 5077 złotych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.
Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od lat uczestniczą w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Każdego roku kilka lub kilkanaście osób korzysta ze środków umożliwiających im realizację dodatkowych, pozaszkolnych sposobów rozwoju personalnego i zawodowego.

Opiekun stypendystów Maria Kocewiak.