Anna Wiktorowska

W trosce o doskonalenie zawodowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Mimo trwającej pandemii i nauczania zdalnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie ustaje w realizacji zadań związanych z aktywizacja zawodową młodzieży. W ramach doradztwa zawodowego Centrum pomaga m.in. rozpoznawać predyspozycje oraz zainteresowania uczniów, niezbędne w budowaniu kariery. W zaplanowaniu kariery zawodowej pomagać mogą spotkania z przedstawicielami różnych profesji.


W dniach 08.12.2020r. oraz 15.12.2020r. w ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach on-line z rzecznikiem prasowym Aresztu Śledczego w Grójcu ppor. Markiem Pikulskim.
Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się jakie muszą spełnić wymagania, żeby wstąpić w szeregi służby więziennej oraz jak przebiega kariera w służbie, która może być ciekawą ścieżką rozwoju i realizacji marzeń o pracy w służbach mundurowych. Ppor. Marek Pikulski w bardzo ciekawy sposób przedstawił również jak wygląda codzienna praca w jednostce.
Niezwykle cenne były osobiste refleksje naszego gościa, który przedstawił swoją drogę do osiągnięcia obecnego stanowiska. Podkreślił rolę rzetelnej edukacji i konieczność skonkretyzowania planów zawodowych odpowiednio wcześnie, by efektywnie wykorzystywać posiadane umiejętności i rozwijać je w drodze do celu, jakim jest wymarzony zawód.
Cel ten przyświeca również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Kształcenie młodych przedstawicieli różnych branż to zadanie realizowane w naszej szkole w sposób efektywny i satysfakcjonujący. Ogromny nacisk położony jest na doskonalenie kompetencji koniecznych do samorealizacji i rozwoju osobistego uczniów, co przekłada się na sukcesy naszych absolwentów w różnych dziedzinach zawodowych. Zobacz inne zdjecia.