Anna Wiktorowska

W związku z prowadzoną przez Areszt Śledczy kampanią informacyjną dotyczącą możliwości podjęcia zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej przekazujemy informacje na temat prowadzonej rekrutacji do służby! 

Jeśli chciałbyś realizować zadania ochronne, interesują Cię zagadnienia kwatermistrzowskie, masz odpowiednie kompetencje do pracy penitencjarnej, nie zastanawiaj się – DOŁĄCZ DO NAS – wstąp w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Oferujemy m.in.: 

 •   zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej, 
 •   zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby, 
 •   możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby, 
 •   atrakcyjne świadczenia socjalne: zasiłek na zagospodarowanie, dopłatę do wypoczynku, zwrot kosztów przejazdu do pracy, ekwiwalent za brak mieszkania, dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, 
 •   bezpłatne umundurowanie oraz ekwiwalent na jego uzupełnienie, 
 •   dodatek za stopień, 
 •   dodatek służbowy, 
 •   dodatek z tytułu wysługi lat, 
 •   urlop w wymiarze 26 dni od początku służby, 
 •   nagroda roczna – tzw. trzynastka, 
 •   nagrody uznaniowe, 
 •   możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia, 
 •   szeroką ścieżkę kariery zawodowej od szeregowego do oficera. … 

I najważniejsze: pracę w zespole profesjonalistów   

 Co musisz zrobić? 

 •   Wejdź na stronę https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie i obserwuj aktualne ogłoszenia 
 •   Stosuj się do podanej instrukcji 
 •   I zostań jednym/ą z NAS