Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi już po raz 5. uczestniczą w programie edukacji ekonomicznej, przeznaczonym dla uczniów szkół średnich, prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym.
W roku szkolnym 2020/2021 grupa 15 uczniów z klas drugich i trzecich w zawodzie technik ekonomista będzie realizowała program edukacji ekonomicznej w ramach Akademii Przedsiębiorczości.

Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.
Uczniowie w trakcie roku szkolnego będą uczestniczyć w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp.
Program „Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW” składa się z dwóch etapów:
Etap I– obejmuje zajęcia zdalne w formie wykładów e-learningowych, umieszczonych na platformie Moodle WE SGGW. Warunkiem ukończenia Akademii jest pozytywny wynik z testu obejmującego wiedzę z przedsiębiorczości.
Etap II – to konkurs z zakresu przedsiębiorczości, gwarantujący laureatom konkursu uzyskanie indeksu na jedne z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym SGGW.
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie inauguracyjnym w dniu 09.11.2020, przeprowadzonym naMS Teams, oraz w wykładzie w dniu 17.11.2020 pt. „Istota gospodarki rynkowej i rynek w gospodarce”.
Przed młodymi pasjonatami przedsiębiorczości kolejne zadania, polegające na uczestnictwie w wykładach oraz rozwiązywanie testów sprawdzających, które przez cały rok szkolny będą pojawiały się cyklicznie. Życzymy wszystkim uczestnikom Akademii, aby przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością przyczyniło się do rozwijania postaw przedsiębiorczych,wdrażania innowacyjnych pomysłów, uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii Przedsiębiorczości. A najlepszym – wzorem poprzedników z minionych lat – kolegów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – życzymy zdobycia indeksów.